Az idős nő elvesztette megtakarításait, majd megtudta, hogy a fia egy új autót vásárol

Miután egész életében fáradhatatlanul dolgozott, úgy döntött, hogy nyugdíjba vonul és otthon pihen. Egy nap kinyitja a szekrényét, hogy elszámolja a megtakarításait, de megdöbben, amikor rájön, hogy hiányzik a nehezen megkeresett pénze. Hová tűnt?

Hope egész életében keményen dolgozott, hogy felnevelje gyermekeit, Nicholast és Melodyt. Éjt nappallá téve dolgozott, hogy mindenből a legjobbat adja nekik. Minden hónapban megtakarított egy kis összeget, és a szekrényében tartotta, ahelyett, hogy a megtakarítási számlájára helyezte volna.

„Nem bízhatom a bankokra a nehezen megkeresett pénzemet!” – mondta, valahányszor valaki azt mondta neki, hogy kockázatos otthon tartani a pénzét.

Hope azután sem hagyta abba a munkát, hogy gyermekei felnőttek és elköltöztek. Folytatta, remélve, hogy a lehető legtöbb pénzt takaríthatja meg a nyugdíj utáni életére.

Hope tévét nézett a szobájában, amikor meghallotta az ajtócsengőt. Gyorsan felállt, és az ajtó felé sétált, hogy kinyissa.

„Ó, Nick!” – kiáltott fel, amikor meglátta fiát a küszöbön. „Hogy vagy?”

„Jól vagyok, anya” – felelte, és felvette a barna papírzacskókat a padlóról. „Hoztam neked élelmiszert.”

„Ó, drágám! Nem kellett volna” – mondta Hope, miközben segített a fiának felvenni a bevásárlószatyrokat.

Hope megkérte a fiát, hogy maradjon vacsorára, de észrevette, hogy furcsán viselkedik. Beszéd közben nem nézett a szemébe, és az ajtó felé fordult, hogy távozzon.

„Hamarosan találkozunk, anya” – köszönt el Nick, és kisietett az ajtón, mielőtt anyja megölelhette volna. Hope gyanakodott a viselkedése miatt, kinyitotta az ajtót, hogy megnézze a fiát, de megdöbbent. Nicholas egy vadonatúj autót vezetett, amely néhány lépésre parkolt Hope házától.

„Miből vett autót, ha elvesztette munkáját? És miért rejtette el előlem?” – csodálkozott. „Ez furcsa!”

Néhány nappal később…

„Ó, Istenem!” – Hope zihált, mikor érezte, hogy munka közben forog a feje.

Már majdnem itt volt az ideje, hogy hazamenjen, amikor hirtelen szédülni kezdett. Nem értette, mi történik vele. „Hívjon mentőt, kérem! Nem érzem jól magam!” – mondta a munkatársának.

Öt perccel később egy mentőautó érkezett Hope munkahelyére. A mentősök segítettek neki lemenni a lépcsőn és beültették a mentőautóba. Hope pillanatok alatt egy közeli kórház sürgősségi osztályán találta magát.

„Úgy tűnik, nem kezeli jól a stresszt” – mondta az orvos Hope-nak. „Még mindig dolgozni jár?”

„Igen..” – felelte Hope.

„Nos, azt javaslom, hogy jelentkezzen nyugdíjra” – mondta az orvos. „A munkahelyi stressz nem tesz jót ebben a korban. Kérem, maradjon otthon és pihenjen.”

Miután aznap hazatért, Hope úgy gondolta, hogy az orvosnak igaza van. Úgy gondolta, itt az ideje, hogy nyugdíjba vonuljon. „Végül is elég pénzt takarítottam meg ahhoz, hogy a következő néhány évben megéljek” – gondolta.

Ezután kinyitotta a szekrényét, majd a széfjét, hogy megszámolja megtakarításait. Megdöbbent, amikor kinyitotta az öltözőszekrény ajtaját, és egyetlen fillért sem talált..

„HOVÁ TŰNT A PÉNZEM?” – kérdezte döbbentent. „KI LOPTA EL A MEGTAKARÍTÁSAIMAT?”

Hirtelen Nicholas vadonatúj autója jutott eszébe. „Nem! Nem! Nem lehet!” – rázta a fejét hitetlenkedve. „Nem tenne ilyet!”

Nicholas furcsa viselkedése megerősítette gyanúját, de nem akarta elhinni, hogy ellopta a nehezen megkeresett pénzét. Hope zavartnak érezte magát, felvette a telefonját, és felhívta a fiát.

„Nick? Új autót vettél abból a pénzből, amit elloptál a szekrényemből?”

„Micsoda?!” – Nicholas megdöbbent. „Miről beszélsz, anya? Nem loptam!”

„Tudom, hogy elloptad a megtakarításaimat!” Hope kiabált. „Miből vetted azt a vadonatúj autót, mi? Az autót, amit elrejtettél előlem?”

„Anya, hadd magyarázzam el”

„Nem akarom hallani!” – Hope felsikoltott. „Azt akarom, hogy add vissza a pénzemet! Minden egyes fillért! Vagy feljelentelek a rendőrségen!”

Az idősebb hölgy letette a kagylót, mielőtt a fia válaszolhatott volna. Füstölgött, hogy fia az ő nehezen megkeresett pénzét az ő élvezetére költötte el.

„Nem hagyom, hogy ezt megússza!” – mondta Hope, mielőtt újra szédülni kezdett. Ezúttal mentő helyett lányát, Melody-t hívta.

„Nem érzem jól magam, drágám.. Átjönnél? Nem tudom, mi történik.”

„Ne aggódj. Fél óra múlva ott leszek, anya!” – válaszolta Melody. „Hívj, ha bármi másra szükséged van, oké?”

„Rendben, drágám” – mondta Hope remegő hangon.

„Anya! Mi történt?” Melody megfogta anyja kezét. „Jól vagy?”

„Azt hiszem, megugrott a vérnyomásom” – mondta Hope. „Nagyon mérges voltam.”

„Miért voltál mérges?” – Melody kíváncsi volt.

„A testvéred ellopta az összes megtakarításomat a szekrényemből, és vett magának egy vadonatúj autót. El tudod ezt hinni?!”

Melody tágra nyílt szemmel nézett az anyjára. „Hogy tehette?! Szörnyű!”

Miközben Melody a bátyja ellen beszélt, Hope észrevette, hogy a lánya nem viseli az arany nyakláncát és fülbevalóját. Azt is furcsának érezte, hogy Melody egy régi, sérült használ az új helyett, amelyet a barátja ajándékozott neki. Hope kíváncsian kérdezte erről…

„Melody?” – kérdezte. „Hol vannak az arany ékszereid? És ez a régi telefon? Minden rendben van?”

„Igen, anya” – mosolygott gyengén Melody, miközben ujjai a nyakát simogatták. „Elfelejtettem az ékszereimet, mert siettem. És akkor kezdtem el használni ezt a telefont, amikor véletlenül összetörtem az enyémet.”

„De az egy vadonatúj telefon volt, Melody. Óvatosnak kell lenned.”

„Igazad van” – bólintott Melody, mielőtt gyorsan témát váltott. „Azt hiszem aludnod kellene, anya. Fáradtnak tűnsz.”

„Igen, igazad van, megyek és lepihenek” – mondta Hope. Néhány perccel később hallotta, hogy a bejárati ajtó becsukódik, mikor a lánya elhagyta a házat.

Másnap reggel Hope újra kinyitotta a széfjét, mert még mindig nem tudta elhinni, hogy a fia ellopta a megtakarítását. Azonban meglepődött, amikor néhány feltekert dollárt látott.

„Honnan kerültek ide?” – gondolta, miközben felvette őket. Megszámolta őket, és rájött, hogy csak néhány ezer dollár, ami meg sem közelítette az évek során megtakarított összeget.

„Azt hiszem, tegnap nem vettem észre őket” – gondolta, és becsukta a széfet. Aztán meghallotta az ajtócsengőt.

Nicholas állt a küszöbön. „Mit akarsz?” – morogta. „Menj el!”

„Anya, kérlek, hallgass meg! El kell mondanom neked valamit.”

„Csak akkor beszélek veled, ha visszaadod a pénzemet! Most menj el!” – kiabált és becsukta az ajtót, de Nicholas megnyomta és belépett a házba.

„Anya! Kérlek, hallgass meg!” – követelte. „Be tudom bizonyítani az ártatlanságomat. Megmutathatom, hogy egy fillért sem loptam el a szekrényedből!”

Hope nem tudta megtagadni, hogy meghallgassa. A magabiztosságát látva meg tudta mondani, hogy a fia nem hazudik. Volt valami, amit meg akart mutatni neki.

Miután Hope beleegyezett, hogy meghallgassa a fiát, elővette a telefonját, és megmutatta Melody üzeneteit az anyjának. „Nézd, hogyan könyörgött nekem pénzért néhány hónappal ezelőtt!” – mondta, miközben végig görgette Melody üzeneteit. „Azt mondta, hogy a barátja vállalkozása csődbe ment, és pénzre van szüksége, hogy kifizesse az adósságát.”

„Soha nem beszélt erről!” – Hope összeráncolta a homlokát. „Segítettél a húgodnak, Nick?”

„Nem tudtam. Akkor nem volt munkám, és tudod, hogy nincs sok megtakarításom. Mondtam neki, hogy nincs pénzem.”

„De akkor miből vetted az új autót?”

„Most kaptam egy új munkát futárként, és a cég adta” – árulta el Nicholas. „Nem beszéltem róla senkinek, mert szégyellem magam. Tudom, hogy mindenki nevetni fog rajtam, amikor megtudják, hogy futárként dolgozom, annak ellenére, hogy több éves vezetői tapasztalatom van. Ez az egyetlen ok, amiért eltitkoltam az autómat, anya. Esküszöm, nem loptam el a pénzedet!”

„Tehát a húgodra gondolsz…? Ezt nem hiszem el!”

„Nem vagyok benne biztos, anya” – mondta Nicholas. „Azt hiszem, beszélned kell vele, és meg kell tudnod.”

Ezután Hope bocsánatot kért a fiától: „Szégyellem magam, Nick. Nagyon sajnálom” – mondta.

Aznap este Nicholas elvitte édesanyját Melody házához. Szembe akartak szállni vele, és úgy gondolták, hogy az lenne a legjobb, ha nála beszélnek vele.

„Úgy tűnik, visszaadtad a pénzt, amit elloptál anya szekrényéből!” – Melody gúnyolódott, amikor meglátta a bátyját a küszöbön.

„Vissza kell adnod a pénzemet, Melody!” – Hope rákiáltott a lányára. „Te loptad el a pénzemet!”

Melody gombócot érzett a torkában, amikor meghallotta anyja szavait. „Anya, én…” – megpróbálta megmagyarázni, de a bűntudat miatt könnyekben tört ki.

„Sajnálom, anya!” – kiáltotta Melody. „Szükségem volt rá, hogy kifizessem a barátom adósságát, ezért arra gondoltam, hogy pénzt veszek ki a szekrényedből. Megígérte, hogy minden fillért visszaad, de nem tette.”

„Vissza akartam adni az összeset. Minden ékszeremet eladtam, de ez nem volt elég. Még a telefonomat és a laptopomat is eladtam” – törölte le Melody a könnyeit az arcáról. „Elkezdtem két műszakban dolgozni, remélve, hogy elég pénzt takarítok meg, de azt hiszem… Most már késő. Megtudtad.”

„Nagyon sajnálom, ami történt, drágám” – ölelte át lányát Hope.

„A pénzt a szekrényedben hagytam, mikor tegnap meglátogattalak” – mondta Melody. „Visszaadom az összeset, amit elloptam. Nagyon sajnálom, anya!”

„Nem költötted el a pénzt, akkor miért kellene visszafizetned?” – Nicholas mosolygott. „Van egy tervem!”

Néhány héttel később Nicholas meglátogatta Melody barátjának házát, és úgy tett, mintha leveleket kézbesítene új üzleti partnerétől. Volt egy dokumentum a kezében, és megkérte Melody barátját, hogy írja alá.

Amikor Nicholas átadta neki a dokumentumokat, Melody selyemköntösben jött ki a barátja hálószobájából. „Gyere ide, drágám!” – hívta.

A barátnőjére gondolva a férfi gyorsan aláírta a dokumentumokat anélkül, hogy elolvasta volna őket, és becsapta az ajtót Nicholas előtt.

Nicholas szélesen elmosolyodott, miután megnézte a dokumentumokat, és várta a nővérét egy háztömbnyire a barátja házától. Eközben Melody bekötötte a barátja szemét, az ágyhoz kötözte, és elment.

„Aláírta?” – kérdezte azonnal, miután beült az autóba. „Működött?”

„Igen, Melody! Nem vette észre, hogy aláírattam vele egy csekket!”

Kiderült, hogy Nicholas egy üres csekket hivatalos dokumentumként álcázott, mielőtt megkérte Melody barátját, hogy írja alá. Most a testvérek bármilyen összeget ráírhatnak, és beválthatják anyjuk bankszámlájára.

Eközben Hope otthon várta gyermekeit. Imádkozott, hogy a tervük működjön, mert bevonta a volt főnökét. Heteket töltött azzal, hogy meggyőzze a férfit, hogy úgy tegyen, mintha üzleti partnere lenne a lánya barátjának. Végül beleegyezett, hogy telefonon beszéljen Melody barátjával, hogy elhitesse vele, hogy érdekli egy üzleti megállapodás. Ennek eredményeként Melody barátja örömmel beleegyezett abba, hogy Hope ex-főnökével dolgozzon. Arra számított, hogy több ezer dollár nyereséget fog keresni, de kapzsisága miatt sokkal többet veszített.

„Anya! Megcsináltuk!” – kiáltott fel Nick, miközben belépett anyja házába. „Visszakaptuk a pénzt!”

„Az ágyhoz kötözve hagytam!” – nevetett Melody. „Sajnálom, hogy elloptam a pénzedet, anya. Nem hiszem el, hogy megtörtem a bizalmadat egy olyan ember miatt, mint ő!”

„A bizalmat nehéz felépíteni, de könnyű elveszítetni” – mondta Hope a gyermekeinek. „Mindig emlékezzetek erre!”

 

Mit tanulhatunk ebből a történetből?

  • Soha ne törje meg családja bizalmát. Melody ellopta anyja pénzét, de később megbánta, amikor rájött, hogy nem éri meg megtörni anyja bizalmát a barátja kedvéért.
  • Soha ne vádolj valakit bizonyíték nélkül. Hope azzal vádolta a fiát, hogy ellopta a nyugdíj-megtakarításait, de megbánta, hogy megvádolta őt, miután megtudta, hogy ártatlan.

 

Oszd meg ezt a történetet családoddal és barátaiddal. Lehet, hogy feldobja a napjukat és inspirálja őket.

Ezt a cikket a mindennapi életéből vett történetek ihlették, és egy profi író írta. A nevekkel és/vagy helyszínekkel való bármilyen hasonlóság pusztán a véletlen műve. Minden kép csak és kizárólag illusztrációs célokat szolgál.

via

Ez is érdekes lehet...