A tini srác ellopta az idős hölgy telefonját, majd hangüzenetet kapott a saját anyjától

A tizennégy éves Zach a régi telefonja miatt szenvedett, hogy beilleszkedjen a gazdagabb gyerekek közé a magániskolájában. Egy nap meggondolatlan döntést hoz: ellopja egy idős hölgy telefonját a metrón.

„Meg fogom verni az összes lúzert” – mondta Shane.

Zach összeszorította a fogait, miközben nézte, ahogy a barátai együtt játszanak a telefonjukon. Bárcsak ő is csatlakozhatott volna, de nekik a legújabb okostelefonjaik voltak, míg ő csak az anyja régi telefonját használta.

Mégis elővette a zsebéből, és megnyitott egy letöltött alkalmazást. Biztos volt benne, hogy lenyűgözné a barátait. Amikor a meccs véget ért, Zach egy népszerű mémből játszott le egy győzelmi hangot Jake-nek, aki megnyerte a játékot.

Jake nevetett, és drámai győzelmi pózban felemelte a karját. Shane Zachre meredt.

„Hűha, Zach talált valamit, ami tényleg fut a kőkorszaki telefonján”

Zach érezte, hogy az arca élénkpirosra változik. A többiek mindannyian nevettek Shane gúnyolódásán, kivéve Jake-et.

„Ne légy már ilyen sértődött lúzer” – cukkolta Jake Shane-t.

„Szegény kölyköt piszkálni gyenge húzás.”

Zach azt kívánta, bárcsak a föld nyelné el. Jake és Shane most veszekedtek, és Zach megragadta az alkalmat, hogy elszökjön. Elsétált a sarokig, ahol anya mindig felvette őt az iskolából, és leült a járdaszegélyre, hogy megvárja.

Néha úgy érezte, hogy belehalhat a többi gyerek közé való beilleszkedésbe. Hogyan szerezhetne igazi barátokat, ha nem játszhat velük a telefonján? Még haza sem hívhatott senkit, mert ők kúriákban laktak, ő pedig egy olcsó lakásban.

Anya piros szedánja a sarkon zörgött, miközben Zach még mindig a közte és az iskolatársai közötti különbségeken töprengett. Azon tűnődött, vajon anya odaadja-e neki az autót, mikor tizenhat éves lesz, és mennyivel lesznek rosszabbak a kötekedések, ha igen.

„Milyen napod volt ma az iskolában?” – kérdezte az anyja, amikor Zach beszállt a kocsiba.

„Jó volt, hogy az összes gyerek kinevetett, mert a telefonom egy ősrégi relikvia” – válaszolta szarkasztikusan.

Anya a homlokát ráncolva nézett rá. „Sajnálom, hogy a többi gyerek még mindig megnehezíti a dolgodat. Majd beszélek az igazgatóval.”

„Vesz nekem egy új telefont?”

„Ellenőriznie kellene a diákjait, hogy megakadályozza a zaklatást” – válaszolta anya.

„Mit gondoltál, mi fog történni, amikor elküldtél abba az iskolába, anya? Ha vennél nekem egy rendes telefont, akkor minden jobb lenne”.

„Azért vagy ott, hogy jó oktatást kapj, Zach. Ez a jövőd kulcsa, és a legjobb módja annak, hogy garantáld, mindig lesz elég pénzed, hogy megvehesd azokat a dolgokat, amiket akarsz.”

Zach a szemét forgatta, és kinézett az ablakon. Az anyja nem értett semmit. „Nekem most kell egy új telefon, anya, nem pedig valamikor a jövőben”

Az anya felsóhajtott. „Hát, most nem tudok neked telefont venni, Zach. Türelmesnek kell lenned.”

Megálltak a házuk előtt. „Holnap nem tudlak elhozni az iskolából „- mondta anya. „El kell vinnem a kocsit egy szerelőhöz. Adok neked pénzt, hogy metróval gyere helyette.”

„Mindegy.” – Zach kiugrott a kocsiból, és berohant a házba.

Egyáltalán nem értette az anyját. Nyilvánvalóan volt pénze, ha megengedhette, hogy magániskolába küldje, de ragaszkodott ahhoz, hogy egy ócska, régi autót vezessen, és egy aprócska lakásban lakjon. Zach biztos volt benne, hogy megengedhetné magának, hogy vegyen neki egy új telefont, csak nem akart.

Másnap Zach osztálytársai egy új játékról beszéltek. A nap végére mindenki letöltötte. Zach megint csak külön maradt, mivel nem tudta megszerezni a játékot, és nem játszhatott a barátaival.

Elege lett abból, hogy ő az egyetlen az osztályban, akinek nincs jó telefonja! Ha az anyja nem hajlandó venni neki egy olyan telefont, amin játszhatna, akkor saját kezébe veszi az ügyet.

Néhány pillanattal később Zach úgy érezte, imái meghallgatásra találtak. Belépett a metrómegállóba, és meglátott egy idősebb nőt, kezében a kívánt telefonnal!

Egy másik ingázó meglökte az idős hölgyet, és a telefon majdnem kiesett a kezéből. Ez bizonyára egy jel volt. Ez a hölgy túl idős volt ahhoz, hogy értékelni tudja a telefont, és Zach nem hitte, hogy akár a funkciók felét is kihasználná. Sokkal jobb hasznát venné annak a telefonnak.

Zach mélyen az arcába húzta a sapkáját. Megnézte az időt, és tanulmányozta a peronon nyüzsgő embereket, akik a vonatra vártak. Zach előrenyomult, és kikapta a nő kezéből a telefont.

„Hé! Add vissza!”

Az idős hölgy megakasztotta a könyökét a sétapálcájával.

Zach megállt, hogy kibogozza magát. Nem akarta bántani, de mikor a nő megragadta a sapkáját, Zach ellökte és elfutott. Kiabálás hallatszott mögötte: az idős hölgy segítségért kiáltott, és a tömegben az emberek a rendőrökért kiabáltak.

Zach az utcára menekült. A szíve hevesen kalapált, mikor berohant egy sikátorba, és elbújt egy halom üres kartondoboz között. Alig mert levegőt venni, miközben az üldözés hangjaira figyelt.

A telefon csörögni kezdett. Zach kihúzta a zsebéből, hogy lenyomja a hívást, de azon kapta magát, hogy döbbenten bámulja a képernyőn a hívó képét.

Miért hívta az anyja ezt az idős hölgyet? Honnan ismerték egyáltalán egymást? Lépések dübörögtek a sikátor bejárata mellett, emlékeztetve Zachet helyzetére. A telefonnal tapogatózott, hogy lenyomja a hívást, de az anyja letette.

Zach megkönnyebbülten felsóhajtott. Éppen ki akart kukucskálni a rejtekhelyéről, mikor a telefon csipogást adott ki. Új hangposta érkezett az anyjától.

Rámeredt az értesítésre. Zach agyában pánik és zavarodottság zsongott, nem tudta mit is kellene most tennie. Ellopott egy telefont! A rendőrség valószínűleg már lenyomozta, és az anyja hívta.

Zach elkezdte tapogatni az oldala mentén a sim-kártya foglalatát, hogy kivehesse és eldobhassa, de a kíváncsiság felülkerekedett rajta. Megnyomta a hangposta értesítést, és lejátszotta az anyja által hagyott üzenetet.

„Üdvözlöm, Mrs. Clarke” – mondta az anyja. „Bocsánat, hogy az ebédszünetben zavarom, de egy hatalmas szívességet szeretnék kérni.”

„Tudom, hogy a fia egy mobiltelefon-üzletben dolgozik, és Mandy azt mondta, hogy találkozik vele. Szeretném meglepni a fiamat egy új telefonnal a születésnapjára, és remélem, hogy meg tudná kérdezni a fiától, hogy mely modellek a legjobbak egy fiatal kamasz fiú számára.”

Mrs. Clarke? Ez anya főnöke volt! Az anyja azt tervezte, hogy vesz neki egy telefont! Hatalmas zűrzavarba keveredett, mert nem bízott benne.

Nem tudta elhinni, hogy ilyen hülye volt! Zach felállt, és leporolta magát. Csak egy dolgot tehetett, hogy helyrehozza a dolgot. Remélte, hogy ez elég lesz.

Zach visszakocogott az állomásra. Végig pásztázta a lépcsőn álló embereket, majd átkutatta a peront, de az idős hölgyet sehol sem látta. Éppen azon gondolkodott, mit tegyen ezután, amikor egy kéz a bicepsze köré zárult.

„Velünk jön” – mondta a rendőr, miközben Zachet a lépcső felé vezette.

„Maga ezt nem érti” – mondta Zach. „Azért jöttem, hogy visszaadjam a telefont. Nézze, most rögtön odaadom magának.”

Zach éppen a kabátjába akart nyúlni, de a rendőr a falhoz lökte. A társának azt a parancsot ugatta, hogy kutassa át Zachet, miközben megbilincselte.

Zach csendben volt a rendőrőrsre vezető úton. Csak arra tudott gondolni, hogy milyen ostoba volt, amikor azt hitte, hogy a lopás megoldja a problémáit, és hogy anya mennyire csalódott lesz, amikor megtudja, mit tett.

És ha belegondol, hogy ilyen messzire ment, hogy lenyűgözze az úgynevezett barátait! Soha nem hagynák, hogy ezt megússza, ha megtudnák, hogy ellopott egy telefont. Ekkor döbbent rá, hogy sosem a jó telefon hiánya volt a probléma.

Jake, Shane és a többi gyerek, akikkel együtt lógott, egyszerűen csak gonoszak voltak. Rosszul bántak egymással, amikor együtt játszottak. Még ha kezdettől fogva jó telefonja lett volna, akkor is ugratták volna.

„Zach?”

Zach lehajtotta a fejét, amikor a rendőrök bekísérték az őrsre, de az anyja hangjára felnézett. Mrs. Clarke mellett állt, olyan arckifejezéssel, ami összetörte Zach szívét.

„Nagyon sajnálom!” Zach tekintetét anyáról Mrs. Clarke-ra fordította.

„Nem kellett volna elvennem a telefont. Visszamentem, hogy visszaadjam; esküszöm, hogy visszavittem”.

Mrs. Clarke Zach anyjához fordult. „A fia ellopta a telefonomat..”

Zach látta, hogy az anyja elpirul, és szégyenkezve lógatja le a fejét.

„Kérem, ne haragudjon rá, asszonyom” – könyörgött Zach. „Csak én vagyok a hibás. Hallgatnom kellett volna anyámra, és türelmesnek kellett volna lennem. Ehelyett hatalmas hibát követtem el.”

Zach arcán könnyek folytak végig. „Nem érdemlek telefont azok után, amit tettem. Csak haza akarok menni.”

„Teljesen igazad van” – mondta Mrs. Clarke. „Ezek után nem érdemelsz semmiféle kényeztetést. Tudod, édesanyád mindig nagyra becsült téged, Zach. Mindig olyan büszke volt a jó jegyeidre és arra, hogy felvettek a magániskolába.”

Az idős hölgy megrázta a fejét.

„Nehéz elhinni, hogy az a fiatalember, akit mindig is olyan elismerően dicsértek, ugyanaz a személy, aki most előttem áll.”

„Mindaz, amit mondtam, igaz volt, Mrs. Clarke” – mondta Zach anyja. „Kérem, adjon Zachnek még egy esélyt. Hiszem, hogy őszintén megbánta, amit tett, és könyörgöm, hogy ne emeljen vádat.”

„Eddig mindig bíztam az ítélőképességében.” Mrs. Clarke az anya vállára tette a kezét. „Emiatt meg fogom adni a fiának a bizalmat. Nem teszek feljelentést.”

Zach még jobban elsírta magát. „Nagyon köszönöm, Mrs. Clarke”.

„Remélem, megtanultad a leckét, fiatalember.” Az idős hölgy közelebb lépett. „Az édesanyád keményen dolgozik, hogy a legjobb lehetőségeket biztosítsa neked az életben, és te sok fájdalmat okoztál neki a tetteiddel.”

Zach aznap valóban megtanulta a leckét. Nem lógott tovább Jake és Shane körül, és hamarosan összebarátkozott egy új csoport osztálytárssal, akiket nem érdekelt, milyen vagyontárgyai vannak, vagy hol lakik. Zach új barátai szívesen töltötték vele az időt, értékelték a személyiségét.

Azon a nyáron Zach munkát kapott az élelmiszerboltban. Rájött, hogy az anyja a fizetése nagy részét a tandíjára költötte, és segíteni akart neki. A megkeresett pénzből élelmiszert vásárolt, hogy anyja megengedhesse magának egy új autó vásárlását.

Egyszer Zach anyukája megkérdezte tőle, hogy miért nem tesz félre a megkeresett pénz egy részét, hogy új telefont vegyen.

„Egyszer majd veszek egy új telefont” – válaszolta Zach. „Most sokkal fontosabb dolgokra kell koncentrálnom”

 

Mit tanulhatunk a történetből?
  • Az önző döntések soha nem vezetnek boldog végkifejlethez. Zach nem akarta megvárni a kívánt telefont, és türelmetlensége ostoba döntéshez vezetett.
  • Az igaz barátokat nem érdekli a vagyonod. Igazi barátság akkor alakul ki, ha az emberek személyisége és érdeklődési köre összeegyeztethető, és ennek semmi köze az anyagi javakhoz.

 

Oszd meg ezt a történetet családoddal és barátaiddal. Lehet, hogy feldobja a napjukat és inspirálja őket.

Ezt a cikket a mindennapi életéből vett történetek ihlették, és egy profi író írta. A nevekkel és/vagy helyszínekkel való bármilyen hasonlóság pusztán a véletlen műve. Minden kép csak és kizárólag illusztrációs célokat szolgál.

via

Ez is érdekes lehet...