A szegény fiú két napja kutyaugatást hall a szomszéd házból – úgy dönt megnézi, hogy mi van odabent

Ethan Hough 13 éves fiú volt, akit elszegényedett szülei neveltek. Gondoskodtak róla, hogy jóllakjon, de a család többnyire hónapról hónapra élt. Ez volt az egyik oka annak, hogy nagyon komolyan vették a családtervezést – soha nem engedhették meg maguknak, hogy még egy szájat etessenek.

Ethan csak ezt az életet ismerte, de remélte, hogy egy nap megváltozik a helyzetük. Egy három hálószobás bungalóban laktak, amit néhány hónappal korábban fedezetként használtak, mikor kölcsönt vettek fel.

A kölcsönt Ethan édesanyjára költötték, aki az új koronavírus áldozatául esett, még akkor, amikor a vírus először kezdett tombolni.

Sok pénz volt, de az anyja túlélte a megpróbáltatásokat, férje és fia megkönnyebbülésére. Mikor végre hazatért a kórházból, Ethan apja, John egy kisebb ünnepséget rendezett, hogy üdvözölje őt.

Az öröm azonban nem tartott tovább annál az éjszakánál, mert levelet kaptak a banktól, amelyben felszólították őket, hogy fizessék ki a kölcsönt, különben másnap elveszítik a házat.

John megpróbálta előteremteni a pénzt, de csak annyit tehetett, hogy könyörgött a hitel meghosszabbításáért. Kaptak ugyan néhány plusz hónapot, de ez volt minden… A házaspár igyekezett távol tartani anyagi gondjaikat a fiuktól, de Ethan nagyon okos fiú volt. Tudta, de hallgatott róla, miközben imádkozott, hogy rendeződjenek a dolgok.

Ethan nemcsak okos volt, hanem kedves és magányos is. A szülei egyáltalán nem engedték, hogy elmenjen otthonról, mert attól féltek, hogy anyagi helyzetük miatt zaklatni fogják.

„A gyerekek gonoszak tudnak lenni” – mondogatták egymásnak, pedig valójában csak magukat szégyellték.

Ethannek nem voltak barátai, nem járt sportolni, és mindig ő volt az első, aki hazament, amint megszólalt az utolsó csengő a nap végére. Az osztálytársai furcsa strébernek tartották, és emiatt kerülték.

Nem tudták, hogy csak a szülei utasításait követte. „Nagyon jól kell tanulnod, hogy gazdag lehess, és eltartsd ezt a családot” – mondta neki az anyja.

„A fiam gazdag nyugdíjas éveket fog biztosítani nekünk” – mondogatta az apja.

Ez nagyon önző álláspont volt, de a szülei nem így látták. Úgy gondolták, joguk van ilyesmit követelni a fiuktól. Hitték, hogy meg fogja változtatni az életüket..

A nyári szünetben Ethan ugatást kezdett hallani a szomszéd házból. Egy idős asszony élt ott egyedül. Carla néven ismerték, és nem volt családja.

Ethanhoz hasonlóan a szomszédságban élők is kerülték a vele való kommunikációt, mert érzéketlennek tartották. Egyetlen társa egy kutya volt, akit Rockynak hívtak, és Carla minden idejét vele töltötte.

Amikor Ethan észrevette, hogy a kutya két napja egyfolytában ugat, odament az apjához, hogy szóljon neki. „Apa, észrevetted, hogy a kutya egész idő alatt ugat? Szerintem ki kellene derítenünk, hogy miért” – mondta.

„Ó, Ethan. Mi lehet a baja? Az őrült öregasszony biztos csak játszik vele, és kész. Csak azt kívánom, bárcsak ne csapna akkora zajt..”

Ethan elégedetlenkedett, de hagyta, hogy a beszélgetés elüljön. Amíg az apja a garázsban volt, ő úgy döntött, kisurran az otthonukból, és megnézi, mi történik.

„A kutya örültnek hangzik” – gondolta Ethan. Carla házához ért, és bekopogott, de senki sem nyitott ajtót.

Ehelyett a kutya ugatása felerősödött, ami még inkább felcsigázta Ethan kíváncsiságát. Mivel tudta, hogy a szülei bármikor szólíthatják, gyorsan körbejárta a házat a hátsó udvarig, és bekukucskált az ablakon.

A kilátóból be tudott látni a nappaliba, ahol látta, hogy a nő mozdulatlanul fekszik a kanapén, miközben a kutyája idegesen körbe-körbe szaladgál körülötte, miközben ugat.

Mivel a fiú érezte, hogy valami nagyon nincs rendben, felkapott egy követ a földről, és betörte az ablakot, hogy elérje a kilincset, és kinyissa azt. A kutya meghallotta a behatolást, de nem akart elmenni a nő mellől, ami megerősítette Ethan gyanúját – valami nincs rendben.

„Segítsen, kérem..” – hallotta a nő suttogását, amikor belépett.

Úgy tűnt, hogy a nő elvesztette a lábai használatát, és egy ideje már mozdulatlanul feküdt a kanapén, és nem evett. Szerencsére egy üveg víz volt a közelében.

Ethan gyorsan felhívta a 911-et, és elmondta, mi történt. Néhány perc múlva már Carla felhajtójánál állt egy mentőautó.

Mikor átszállították a mentőautóba, megköszönte Ethannak, hogy megmentette az életét. „Köszönöm, fiam… Az elmúlt 20 évben először fordult elő, hogy valaki aggódott értem, kivéve a kutyámat..”

Néhány nappal később Ethan megtudta, hogy Carla elhunyt a kórházban. Az orvos, aki kezelte, meglátogatta őt otthon, hogy személyesen közölje vele a hírt – „Carla utolsó kívánsága” – mondta.

„Azt mondta nekem, hogy a házát rád és a családodra hagyta, hálából azért, amit érte tettél” – árulta el az orvos.

A hír sokkolta Ethant, de a szülei boldogok voltak. Új otthonuk lesz, miután a régit elvesztették a bank miatt. Ugyanakkor igyekeztek visszafogni az izgalmukat, mert tudták, hogy az ár Carla élete volt.

Az eset segített nekik megérteni, hogy nem csak a pénz mentheti meg az embert, hanem a kedvesség is. Néhány nappal később, miközben a szülei Carla házába készültek költözni, Ethan a verandán ült, még mindig feldúltan a lány halála miatt.

Hirtelen zörgést hallott, és azonnal felkapta a fejét, hogy meglássa a feléje közeledő Rockyt. Mikor a kutya odaért hozzá, a fiú vállára hajtotta a fejét.

Ez olyan spontán volt, hogy Ethan megölelte és elsírta magát. Attól a pillanattól kezdve mindig együtt voltak, és Ethan szülei felhagytak azzal, hogy őt eszközként kezeljék, és elkezdték úgy nevelni, ahogy minden szülőnek kellene.

 

Mit tanulhatunk ebből a történetből?
  • Bízzunk a megérzéseinkben; ritkán tévednek. Carla sokkal korábban meghalt volna, ha Ethan hallgatott volna arra, amit az apja mondott a kutyaugatásról. Szerencsére azt tette, amit helyesnek gondolt, és ez segített neki meghosszabbítani a lány életét, még ha csak egy kis időre is.
  • A gyerekek nem eszközök a cél érdekében. Egy gyerekkel azért kell törődni, mert a szülők felelőssége, nem pedig azért, mert azt várják, hogy a jövőben majd jó nyugdíjat ad nekik.

 

Oszd meg ezt a történetet családoddal és barátaiddal. Lehet, hogy feldobja a napjukat és inspirálja őket.

Ezt a cikket a mindennapi életéből vett történetek ihlették, és egy profi író írta. A nevekkel és/vagy helyszínekkel való bármilyen hasonlóság pusztán a véletlen műve. Minden kép csak és kizárólag illusztrációs célokat szolgál.

via

Ez is érdekes lehet...