A kávézó tulajdonosa kigúnyolja a maradékért könyörgő szegény embert – egy nappal később ugyanerre a sorsra jut

A kávézó tulajdonosa valami igazán szörnyűséget tesz: kigúnyol egy éhes koldusot, aki odament hozzá, és maradékért könyörgött. Karma hamarosan hatalmas csapással csap le a szívtelen tulajdonosra, és egy nappal később hasonló sorsra jut.

Mr. Rupert kávézója volt a nyüzsgő város szívverése. A város főterén megbúvó szálloda volt az a hotspot, ahol az emberek összegyűltek, hogy élvezzenek egy meleg csésze kávét, frissen sült süteményeket, finom fahéjas tekercseket és tulajdonosának barátságos mosolyát.

Ami egyszerű food truck vállalkozásként indult, mikor Mr. Rupert ötéves volt, a város beszédévé nőtte ki magát, köszönhetően néhai apja kemény munkájának és elkötelezettségének. Az üzlet idővel nőtt, majd apja halála után Mr. Rupert kezébe került. Szívét-lelkét beleadta, hogy ez az étterem sikeres legyen, de valami megváltozott az idő múlásával.

Vállalkozásának sikere jogosultságot és felsőbbrendűséget adott neki, és megfeledkezett szerény kezdeteiről. Rupert már nem tekintette vele egyenlőnek a körülötte lévő embereket. Elkezdte lenézni az alatta lévőket, különösen a szegényeket. Étterme NEM volt nyitott a jótékonysági célokra, és mindig a verseny élén akart maradni…

Így egy nap, amikor Mr. Rupert az éttermében állt, aggódott az elavult berendezések és a szűkös hely miatt. Tudta, hogy változtatnia kell, ha lépést akar tartani a versennyel és új ügyfeleket akar vonzani.

Így minden további gondolkodás nélkül aláírta a papírokat, hogy jelzáloggal terhelje meg ingatlanát, és minden megtakarítását új berendezések vásárlására és az étterem bővítésére költötte.

„Ah, végre… modern lesz a kávézóm!”

Mikor a kivitelezők elkezdték lebontani a falakat és beszerelni az új, kifinomult berendezéseket, Mr. Rupert nagyon izgatott és büszke volt. Nagyon izgatott volt, hogy vállalkozását a következő szintre emelje, és biztos volt benne, hogy semmi sem állhat az útjába…

Ahogy teltek a napok, Mr. Rupert kávézójában egyre több boldog vásárló nyüzsgött.

„Ilyen íze van a sikernek!” – mosolygott, miközben egy mozgalmas délutánon a vendégeit figyelte.

„Bonjour! Passe une bonne journée!” – mondta Rupert miközben üdvözölt egy francia családot, akik gyakran látogatták éttermét.

De ahogy megfordult egy szegény ember lépett be, büdös, rongyos ruhában és beesett arccal.

A fickó odament Mr. Ruperthez és fáradt hangon megkérdezte: „Elnézést, uram. Tudna adni egy kis ételt?”

Mr. Rupert fel-le nézett a férfira, és legyintett.

„Ki engedett be? Biztonságiak!”

„Uram, éhes vagyok. Kérem, adna nekem valami ennivalót? Akár maradékot?”

„Nem jótékonysági szervezetet vezetek. Nem adok alamizsnát a koldusnak. Tűnj el a kávézómból!”

A férfi legyőzötten és korgó hassal Mr. Rupert szemébe nészett:

„Kérem, uram. Éhezem. Napok óta nem ettem. Bármit elfogadok. Még a lejártat is…”

Mr. Rupert a szemét forgatta, hátralépett majd intett az egyik felszolgálónak, hogy hozza ki a maradékot.

A szegény ember szeme reménytől csillogott, amikor látta, hogy Mr. Rupert összegyűjti az előző napi hamburgereket, szendvicseket, fánkokat és süteményeket egy zöld szemeteszsákban. Az éhes férfi nem tudott ellenállni az étel szagának, érezte, hogy erősen korog a hasa, és alig várta, hogy lecsapjon az ételre.

De amint a férfi felemelte kezét, hogy elvigye a zsákot, Mr. Rupert megfordult, és a kuka felé indult.

„Nesze, te paraszt. Megkaphatod az összes maradékot, amit csak akarsz… a szemétből. Most pedig TAKARODJ!” – gúnyolódott, bedobva a zsákot a szemetesbe.

A szegény ember lógatta a fejét, és kisétált a kávézóból..

Ahogy Mr. Rupert megfordult, megigazítva nyakkendőjét, büszkeség öntötte el.

„Hogy merészel besétálni az éttermembe! Mocskos paraszt. És te… Kirúglak, ha még egy hajléktalan belép a kávézómba” – ostorozta a biztonságiakat.

Később Mr. Rupert az íróasztalánál ült, néhány papírt olvasott át, mikor hirtelen kinyílt az ajtó. Megdöbbent, mikor meglátott egy pincérnőt.

„Maria? Mi a fenét csinálsz itt? Nem látod, hogy elfoglalt vagyok? És hogy merészelsz kopogás nélkül belépni az irodámba?”

„Mmm… Mmm… Mr. Rupert, ba.. baaaj… van..”

„Mi? Hagyd abba az időm pazarlását … várj. Mi az a vicces szag? Megint odaégettek valamit a konyhában? Levonom a fizetésükből.”

„Mr. Rupert..”  a pincérnő kifulladt, szeme kidülledt a félelemtől, miközben köhögött. „Tűz ütött ki az ebédlőben. El kell mennünk!”

„Tűz? Ég az kávézóm??”

„Igen, uram! Azonnal el kell mennünk!”

Mr. Rupert szíve hevesen dobogott, mikor elkapta az elszenesedett fa illatát. Felugrott az íróasztalától, és a széf felé rohant. „A pénzem… Ó, nem… a pénzem… a pénzem.”

De mielőtt Mr. Rupert kinyithatta volna a széfet, két tűzoltó belépett és kivonszolta a füstös szobából.

„Uram, mennünk kell! Az épület lángokban áll!”

Ahogy kifelé tartottak az égő épületen keresztül, Mr. Rupert látta, hogy lángok csapnak fel a falakon, és sűrű füst gomolygott a mennyezet felé.

Mr. Rupert tehetetlenül nézte, ahogy  a szeretett kávézóját felemésztik a lángok. Minden egy pillanat leégett. Az összes kifinomult berendezés, importált bútor és pénz hamuvá vált.

„Hogyan történhetett ez?” – kérdezte az alkalmazottaitól. „Istenem… Hogyan történt ez? Valaki mondja meg nekem… Hogy a fenébe gyulladt ki a kávézóm?”

Rupert végignézte, ahogy a tűzoltók küzdenek a tűzzel. Órákkal később már csak az egykor nyüzsgő kávézójának elszenesedett romjai maradtak.

Leroskadt egy közeli padra, és nézte, ahogy élete kemény munkája parázslá válik.

„Mr. Rupert… Sajnáljuk. Rövidzárlat volt, és senki sem vette észre… Nagyon sajnáljuk” – mondta az egyik alkalmazott.

„Mindenki… hagyjon békén… csak menjetek el…”

Mr. Rupert összeomlott, fejét a kezén nyugtatta, és végül elaludt a padon, teljesen egyedül és összetörve.

Mr. Rupert másnap reggel arra ébredt, hogy a nap meleg sugarai simogatják az arcát. Érezte, hogy korog a gyomra, és becsúsztatta a kezét a kabátzsebébe, hogy megnézze, van-e pénze. De üres volt.

Mr. Rupert mély lélegzetet vett, amikor felállt, és elindult a közeli pékség felé, nem tudva, mit mondjon. Ahogy a pulthoz közeledett, megköszörülte a torkát, és zavarban érezte magát.

„Elnézést. Tudna nekem segíteni?”

„Rupert? Te vagy az? Mi hozott szerény pékségünkbe? Hallottam, hogy tegnap kigyulladt a kávézó. Minden rendben van?” – kérdezte.

„Tudna nekem adni valami ennivalót? Tegnap este mindenem odaveszett… és most tényleg nehéz helyzetben vagyok. És… én… nem tudok fizetni.”

A menedzser összeráncolta a homlokát..

„Rendben, adhatok neked tegnapi maradékot. Éppen kidobni akartam. De ne várd el tőlünk, hogy ezt minden nap eljátszuk!”

Ezek a szavak úgy csaptak le Mr. Rupertre, mint egy tonna tégla. Nem hitte el, hogy ilyen napot kell átélnie.

Éppen mikor egy hamburgert akart felfalni, észrevette a hajléktalan férfit, akit előző nap kirúgott a kávézójából. Megragadta az ételes zacskóját, és az irányába rohant.

„Hé! … Hé, várj csak.”

A hajléktalan férfi megdöbbent, mikor látta, hogy Mr. Rupert nagy mosollyal az arcán közeledik felé.

„Sajnálom, hogy tegnap nem segítettem neked. Nem tudom, hogyan mondjam ezt, de… Ma magam is nehéz helyzetben vagyok. Kérsz reggelit?”

A két férfi csendben evett.

„Köszönöm… Soha nem felejtem el a segítségedet” – mondta a szegény ember, Freddie-ként mutatkozva be.

„Néhány évvel ezelőtt volt egy élelmiszerboltom. Gazdag voltam, és azt hittem, nincs szükségem semmire. Soha nem segítettem szegény embereknek, és mindig kikergettem őket a boltomból, ha segítségért fordultak hozzám. De a sors az utcára rakott. El kellett adnom a házamat és mindent, amim volt, hogy kifizessem az adósságaimat. A barátaim és rokonaim hátat fordítottak nekem. A dolgok ezután már nem voltak ugyanolyanok.”

„Sajnálattal hallom, Freddie” – mondta Mr. Rupert, kezét Freddie vállára téve. „Nem kellett volna elfordulnom tőled tegnap. Sajnálom.”

A két férfi együtt maradt, és mikor Mr. Rupert végignézte, ahogy az élete összeomlik a következő napokban, otthon nélkül hagyva őt, Freddie elvitte őt a hajléktalanszállóra.

„Tudom, hogy az élet itt eleinte kemény. De megtanultam megbirkózni vele. Remélem, hamarosan itt telepedsz le.”

Mr. Rupert nagyot sóhajtott a menhely életkörülményei láttán. Meg kellett osztania a szobáját, és azokkal a szegény emberekkel kellett élnie, akiket egykor megvetett. Egy emeletes ágyon kell aludnia, és a sorban kell várnia, hogy használhassa a WC-t. Gyűlölte, de nem volt más választása.

Másnap reggel Freddie meglepődött, mikor Mr. Rupert könnyekkel a szemében berontott a menedékházba.

„Freddie, nem fogod elhinni, mi történt!”

„Rupert… Hol voltál reggel óta? Mindenütt téged kerestelek.”

„Beszéltem egy luxusétterem tulajdonosával az utcán… És beleegyezett, hogy mindkettőnknek munkát ad!”

„Egy munka? Mi – komolyan mondod?”

„Halálosan komoly! Elmondtam neki a tapasztalatainkat, és beleegyezett, hogy ad nekünk egy esélyt. Ma kezdjük, úgyhogy siess és készülj!”

Freddie kíváncsi lett. „Kerestem munkát, de soha nem sikerült. Hogyan csináltad ezt egyetlen nap alatt?”

Mr. Rupert kuncogott: „Határozottan. Keményen kellett tárgyalnom, és végül tisztességes megállapodást kötöttem. Ez segíthet visszaszerezni mindazt, amit elvesztettünk. De ez sok időt és pokolian sok kemény munkát igényel. Velem tartasz?”

Az idő múlásával Mr. Rupert és Freddie a legjobbat nyújtották, mint gondnok és mosogató. Kemény munkájuk néhány hónappal később megtérült, amikor ugyanazon üzlet séfjévé és vezetőjévé léptették elő őket. Mr. Rupert kifizette adósságait, és hamarosan a hajléktalanszállóról egy bérelt lakásba költözött barátjával, Freddie-vel.

Egy nap, miközben a menüváltozást vitatták meg, az étterem tulajdonosa komoly arckifejezéssel közeledett hozzájuk.

„Srácok, azon gondolkodtam, hogyan tudnánk visszaadni a közösségnek és segíteni a rászorulókon. De nem tudom, hogyan…”

Mr. Rupert és Freddie kíváncsi pillantást váltottak.

„Miért nem osztjuk szét a maradékot egy büfékocsin a sáv végén, ahelyett, hogy kidobnánk? Ily módon segítsük a hajléktalanokon és a rászorulókon!” – javasolta Rupert.

„Ez egy fantasztikus ötlet. Csináljuk!” – kiáltott fel a tulajdonos.

Így a következő hetekben Mr. Rupert és Freddie egyesítették erőiket az étterem tulajdonosával, hogy elindítsák projektjüket – Maradék Szeretet: Ingyenes Étkezés Kerekeken

„Ez csak a kezdet!” – mondta Mr. Rupert, miközben egy csomó boldog hajléktalan vendéget néztek, akik az ételszállító teherautójuk előtt étkeztek. „Sokkal többet kell tennünk, hogy segítsünk ezeknek az embereknek.”

„Van még mit menni, mert jobbat érdemelnek… legalább egy teljes étkezést naponta!” – sóhajtott Freddie.

 

Mit tanulhatunk ebből a történetből?

  • A szegények lenézése nemcsak tiszteletlenség, hanem teljesen igazságtalan is. Lehet, hogy soha nem tudhatod, milyen kihívásokkal és küzdelmekkel kell szembenézniük. Amikor egy gazdag Mr. Rupert kigúnyolta a szegény hajléktalant, aki maradékért könyörgött neki, nem gondolt arra, hogy milyen küzdelmeket kellett volna elviselnie.
  • A pénz csak anyagi gazdagság, és semmi ahhoz a szeretethez és tisztelethez képest, amit másoktól kapsz. Ne hagyd, hogy a pénz elvakítson. A siker és a pénz elvakította Rupert urat, és megvetette a kevésbé kiváltságos embereket. A körülmények azonban arra késztették, hogy nehezen értse meg az élet valóságát, amikor a tűz kitörése tönkretette szeretett kávézóját, és az utcára vonszolta.

 

Oszd meg ezt a történetet családoddal és barátaiddal. Lehet, hogy feldobja a napjukat és inspirálja őket.

Ezt a cikket a mindennapi életéből vett történetek ihlették, és egy profi író írta. A nevekkel és/vagy helyszínekkel való bármilyen hasonlóság pusztán a véletlen műve. Minden kép csak és kizárólag illusztrációs célokat szolgál.

via

Ez is érdekes lehet...